Vrchlického 9, 415 01 Teplice                              e-mail: info@gynest.cz  
    Tel.: 417 532 960
    Tisá 338  
    Tel.: 417 532 960 
  

  
  úvod

  o personálu

  vybavení
  ordinace

  poskytované
  služby

  smluvní
  pojišťovny

  fotogalerie

  informace
  pro pacienty

  kontakty

   poskytované služby

P
reventivní očkování proti rakovině děložního čípku způsobené HPV provádíme od 13. do 25. roku věku.

  běžné preventivní a léčebné gynekologické vyšetření
  ultrazvukové vyšetření abdominalně i vaginalně
  malé operativní vykony prováděné v lokalní anestezii
  komplexní péče o těhotné
  léčba primarní, sekundární sterility a infertility
  spolupráce s Pronatal N Teplice.