Vrchlického 9, 415 01 Teplice                              e-mail: info@gynest.cz  
    Tel.: 417 532 960
    Tisá 338  
    Tel.: 417 532 960 
  

  
  úvod

  o personálu

  vybavení
  ordinace

  poskytované
  služby

  smluvní
  pojišťovny

  fotogalerie

  informace
  pro pacienty

  kontakty

   o personálu

Náš lékař MUDr. Jiří David
po absolvování lékařské fakulty University Karlovy v Praze získal zkušenosti a odbornou způsobilost na několika gynekologických pracovištích u nás i v zahraničí. V současnosti kromě práce v soukromé ordinaci pracuje částečne i na gynekologicko-
porodníckém oddělení nemocnice v Teplicích.

Naše sestřicky Jana Budská a Petra Pohlová
Po odborném maturitním vzdělání uplatňují při každodenní práci své zkušenosti z několikaleté činnosti na porodním sále a novorozeneckém oddělení.